Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Válgaprográmma - Valprogrammet 2017

Här kan du läsa mer om vår politik. Vi beskriver våra visioner för Sápmi och hur vi kommer att arbeta för att uppnå dem. Här kan du också ladda ner vår valbroschyr för sametingsvalet 2017.


Min evttohasat - Våra kandidater

Inför sametingsvalet presenterar Guovssonásti tre kandidatlistor med totalt 28 kandidater. Här kan du se vilka våra kandidater är och lära mer om dem.


Min oaivilat - Opinion

Guovssonásti är aktiv i samhällsdebatten. Här kan du läsa våra debattinlägg, pressmeddelanden och andra uttalanden från oss.


Sámedikkis - I sametinget

Guovssonásti har länge varit ett aktivt parti i sametinget. Här kan du bekanta dig med den politik vi fört och för i sametinget.