Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Läs om vad Guovssonásti driver för politik i sametinget

Se underrubrikerna för information om motioner som vi lagt under mandatperioden 2013-2017 som behandlas i plenum och de som lämnats in och kommer att behandlas i kommande plenum, samt om våra ledamöter och förtroendeuppdrag i sametinget.