Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Guovssonásti's aktuella motioner i Sametinget

Läs våra aktuella motioner som väntar på att behandlas i Sametingets plenum.Förteckning över aktuella motioner: