Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Guovssonástis motioner i Sametinget fr.o.m. 2013

Läs våra  motioner som behandlas i Sametingets plenum sedan 2013.

Välj motioner i menyn "Motioner, beslutade i plenum" ovanför.


Förteckning över motioner som behandlats av Sametinget: