Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Guovssonástis förtroendeuppdrag i Sametinget


Näringsnämnd 2013 - 2017

Bertil Unga


Språknämnd 2013 - 2017

Anne M KuhmunenSamefonden 2013 - 2017

Karin Vannar


 Samiskt parlamentariskt råd 2013 - 2017

Per Mikael Utsi


 


Valnämnd 2013 - 2017

Anna Margith Påve