Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sametingsledamöter 2017 - 2021


 


Ersättare i Sametinget 2017 - 2021

Ersättare till Marita Stinnerbom, Lars-Jon Allas och Karin Vannar

 1. Fia Kaddik
 2. Dan Fjällman
 3. Inger Baer-Omma
 4. Per-Ove Blind
 5. Ella-Britt Utsi-Jannok


Ersättare till Lars Miguel Utsi

 1. Tomas Unga
 2. Nila Jannok
 3. Mariann Lörstrand-Blind
 4. Per Mikael Utsi
 5. Anna-Maria Andersson


Ersättare till Anne Madeleine Kuhmunen

 1. Nils-Johan Labba
 2. Julia Omma
 3. John-Tomas Labba
 4. Elle-Siri Labba
 5. Johan Andersson