Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Medlemskap

kan fås av same,

d.v.s. den som anser sig vara same och

- har/haft samiska som språk i hemmet, 
- har/haft föräldrar, far- eller morföräldrar med samiska som språk i hemmet eller
- har/haft förälder som är same.


 

Medlemsavgifter för år 2017

Familjekort: 100:-/år 
Samtliga personer som hör till familjen oavsett ålder.
Enskild medlem: 50: -/år

Medlem blir du enklast genom att betala in medlemsavgiften via Swish eller bankgiro. 
Kom ihåg att ange namn och födelseår för samtliga. 

Swish: 
123 624 09 64
Bankgironummer: 5301-8925