Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Boka ett samtal med oss


Mïjjan vujdnamisne galggabe mïjjah sámieh jïjtjh mierriedit jïjtjaneh vyjjarij bïjrra, mïjjan kultuvrij, giälij, dávvierij, iädnamij jah tjätjij guahtáje, vuađuotuvvame ållást dühkkeduvvame jah tjađđatuvvame álgguoalmatjij riäktasne. 


Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.

Vi i Guovssonásti delar gärna med oss av vår politik och det arbete vi gör. Samtidigt vill vi också höra från dig om vad du tycker är viktiga frågor att arbeta för inom det samiska samhället. Vi bjuder därför in till samtal med våra politiker.

Boka in ett samtal med oss via frågeformuläret längst ner eller ta kontakt med oss direkt via telefon, sms eller epost. 


Dearvvuođaiguin / mvh

Marita Stinnerbom, 070-399 98 06, marita.stinnerbom@gmail.com

Lars Miguel Utsi, 070-296 12 05, LM@utsi.se


Föreslå en tid för samtal