Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Boka ett samtal med oss


Mïjjan vujdnamisne galggabe mïjjah sámieh jïjtjh mierriedit jïjtjaneh vyjjarij bïjrra, mïjjan kultuvrij, giälij, dávvierij, iädnamij jah tjätjij guahtáje, vuađuotuvvame ållást dühkkeduvvame jah tjađđatuvvame álgguoalmatjij riäktasne. 


Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.

Vi i Guovssonásti delar gärna med oss av vår politik och det arbete vi gör. Samtidigt vill vi också höra från dig om vad du tycker är viktiga frågor att arbeta för inom det samiska samhället. Därför erbjuder vi möjligheten att boka in enskilda halvtimmessamtal med våra politiker.

Du gör bokningen via kalendern nedan, via frågeformuläret längst ner eller gärna direkt med oss via telefon, sms eller epost. 

I kalendern kan du välja mellan de tillgängliga mötestillfällena - klicka in på en tid som passar dig och fyll därefter i dina uppgifter så ringer vi upp dig. Kom ihåg att ange ditt telefonnummer när du gör bokningen.

Vi uppdaterar allteftersom med fler mötestillfällen. Om du inte hittar en passande tid i kalendern så är det bara att höra av dig eller kontakta oss via formuläret längst ner på sidan så försöker vi hitta en passande tid för ett samtal.


Dearvvuođaiguin / mvh

Marita Stinnerbom, 070-399 98 06, marita.stinnerbom@gmail.com

Lars Miguel Utsi, 070-296 12 05, LM@utsi.se


Bokningskalender


Föreslå en annan tid