Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Daniel Barruk


Mïjjan vujdnamisne sámiengiälah leäh viässuojine, sámiengiälla adnietuvvá ållásikte gájkka sämij tjađđa jah syöbradahkka várjjale jah buerest gähttije sámiengiälijde. 


Vår vision är att de samiska språken är levande, att samiska används fullt ut av alla samer och att de samiska språken skyddas och främjas av samhället.

 

Samiska språk - Sámiengiälla

25 år, språkarbetare. Ledamot i Sametingets språknämnd, 2020-2021.