Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Katarina Lövgren


Min oainnáhus lea ealás ja bistilis biras mas visot eanan- ja čáhcegeavaheapmi Sámis váldá sosiálalaš, ekonomalaš ja ekologalaš ovddasvástádusa vai biologalaš girjáivuohta bisuhuvvo ja dálkkádatrievdadusaid čuohcamušat hehttejuvvojit sámi ealáhusaid ja servodaga friddja ja diehttevaš ovddalgihtii mieđihemiin.

Vår vision är en livskraftig och hållbar miljö där all användning av mark och vatten i Sábmie tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för att bibehålla den biologiska mångfalden och stävja klimatändringens effekter utifrån ett fritt och informerat förhandssamtycke från samiska näringar och samhälle.


59 år, Ammarnäs. Gift, barn och barnbarn.
Arbetar just nu på förskolan i Ammarnäs. Politiska uppdrag i kommun/region sedan-94.
Hjärtefrågor: Rennäringen, klimatet, hälsa och språk.