Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Lars Jon Allas, Giron

Född 1950, renskötare i Talma sameby i hela mitt liv. Invald till samebyns första styrelse år 1972, arbetar fortfarande med förtroendeuppdrag inom rättighetsfrågor för samebyn. Sametingsledamot 1993-2013, 1:a ersättare 2013-2017, sametingets första ordförande i 4 år därefter 1:e vice. ordförande i 4 år. Har haft olika förtroende uppdrag under mitt liv i samhället.

Jag har varit med i bildandet av organisationen Renägarförbundet, RÄF 1991/92, som var med i sametinget från början och som senare blev nuvarande parti Guovssonásti. Partiet Guovssonásti och organisationen RÄF verkar nu åtskilda.