Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Min válgagihpa 2021 - Vår valbroschyr 2021


 Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde.


 Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäringen och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

Här kan du läsa vår valbroschyr inför valet 2021 eller ladda ner den via denna länk.