Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Guovssonásti i debatten

Läs våra pressmeddelanden, remissvar, politiska inlägg och andra uttalanden genom att välja uttalanden i menyn ovan. Nedanför finns en förteckning över vilka inlägg som finns publicerade här på hemsidan.


Förteckning över uttalanden från Guovssonásti


Kommande prövning avgörande för röstlängdens och i förlängningen Sametingets legitimitet
- Pressmeddelande, 2021-02-12

Guovssonásti arbetar för en stark, hållbar och livskraftig rennäring
- Uttalande, 2020-10-15

Renskötselns förutsättningar

- Inlägg under Sametingets plenums allmänpolitiska debatt, 2018-05-23 

Samiskt självbestämmande

- Inlägg under Sametingets plenums allmänpolitiska debatt, 2018-05-23

Tillsynen av skoterförbudsområdena måste skärpas

-  Pressmeddelande, 2018-04-25

Sametinget överens med Regeringen att omförhandla renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge
- Pressmeddelande, 2017-12-12

Sammandrag av politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021
- Pressmeddelande, 2017-09-01

Maktskifte i Sametinget
- Pressmeddelande, 2017-08-29

Jakt- och fiskesamerna kopierar Guovssonástis politik 

- Pressmeddelande, 2017-05-04

Sametinget behöver rättssäkerhet, transparens och förankring 

- Pressmeddelande, 2017-04-26
 
Är Sameskolstyrelsens avsikt att lägga ner Dearnan Saemienskuvle?
- Pressmeddelande, 2017-04-17

Försökssameby, bättre än utredningen "En väg framåt"
- Remissvar, 2017-04-05
 
Omtag i processen om Nordisk Samekonvention behövs
- Pressmeddelande, 2017-03-30
 
Vårt ansvar gentemot det samiska samhället
- Debattinlägg i NSD, 2017-02-20

Guovssonásti stöttar Jovsset Ánte Sara i rättsprocessen mot norska staten
- Pressmeddelande, 2017-01-24

Guovssonásti kan inte acceptera förslaget till nordisk samekonvention 
- Pressmeddelande, 2017-01-19

Kritik mot regeringsbudgeten
- Pressmeddelande, 2016-09-21

Glädje över Girjasdomen
- Pressmeddelande, 2016-02-07
 
FN:s deklaration om urfolk och svenska rättsförhållanden
- Sametingets allmänpoltiska debatt, 2014-09-30

Samarbete i Sametinget mellan Sámiid riikabellodat, Guovssonásti och Vuovdega
- Pressmeddelande, 2013-08-27 

Regeringen tillåter inte Sametinget fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet
- Samråd med integrationsministern, 2013-04-18
 
Individen, samarbetet, myndighetsutövningen, språket, rennäringen och samebyn 
- Sametingets allmänpoltiska  debatt, 2013-02-19
 
Ang. vägval mot samiskt självbestämmande
- Interpellationssvar i Sametinget, 2013-01-31
 
Vänd upp och ned på minoritetspolitiken!
- Minoritetskonferens, 2012-11-06
 
Toleransnivå för rennäringen
- Särskilt yttrande, 2012-03-29
 
Sametingets verksamhetsområden
- Sametingets allmänpoltiska  debatt, 2011-05-24
 
Respektera FN:s urfolksdeklaration, ratificera ILO:s konvention nr 169 och erkänn samernas ägande- och besittningsrätt till deras traditionella marker!
- Sametingets allmänpoltiska  debatt, 2011-02-22