Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Boka ett samtal med oss

Vi i Guovssonásti delar gärna med oss av vår politik och det arbete vi gör. Samtidigt vill vi också höra från dig om vad du tycker är viktiga frågor att arbeta för inom det samiska samhället. Därför erbjuder vi möjligheten att boka in enskilda halvtimmessamtal med våra politiker.

Du gör bokningen via kalendern nedan, via frågeformuläret längst ner eller gärna direkt med oss via telefon, sms eller epost. 

I kalendern kan du välja mellan de tillgängliga mötestillfällena - klicka in på en tid som passar dig och fyll därefter i dina uppgifter så ringer vi upp dig. Kom ihåg att ange ditt telefonnummer när du gör bokningen.

Vi uppdaterar allteftersom med fler mötestillfällen. Om du inte hittar en passande tid i kalendern så är det bara att höra av dig eller kontakta oss via formuläret längst ner på sidan så försöker vi hitta en passande tid för ett samtal.


Dearvvuođaiguin / mvh

Marita Stinnerbom, 070-399 98 06, marita.stinnerbom@gmail.com

Lars Miguel Utsi, 070-296 12 05, LM@utsi.se


Bokningskalender


Föreslå en annan tid