Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Aslak Allas, Kiruna

31 år, heltidsrenskötare i Talma sameby.