Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Inger Baer Omma, Tärnaby

Jag heter Inger Baer-Omma boende i Dearna /Tärnaby och i Liksjo/Lycksele Västerbottens län. Jag kandiderar till sametingsvalet för partiet Guovssonásti.

Jag har  levt och verkat  inom renskötseln hela mitt liv  och det har också medfört att verka inom samebyns organisation som bl.a. sekreterare och kassör. Detta har gett mig renskötselmässiga, administrativa, ekonomiska och praktiska  vardagskunskaper.

Jag har en socionomexamen samt personaladministrativ utbildning sedan 1970-talet via Östersund socialhögskola och har deltidsarbetat som sociasekreterare  och även som personalkonsulent för Samhall Västerbotten.

Det samiska  och rennärings-mässiga livet  har alltid stått mig närmast och mycket beroende av att ha haft stöttande föräldrar. Det är därifrån jag förstått naturens lagar och renens villkor.

Nu har jag bestämt mig att kandidera för Guovssonásti i sametingsvalet för att jag har den erfarenhet man behöver ifrån ett samiskt praktiskt organisatoriskt liv och även samepolitiskt.

Vi måste samepolitiskt våga kämpa för att bevara renen i sitt naturliga samiska skick och att de rennäringsmässiga och arbetspraktiska villkoren förbättras och bevaras. Renen och renskötseln skall kunna få ha det som dem tillhör -  dvs land och vatten!

Den samiska slöjden måste bevaras för att framtiden skall förstå och minnas de starka banden mellan två förenliga samiska näringar.

Samiska språket måste stöttas och uppmuntras att överleva. Samiskan behöver få möjligheter till hjälp för att bevaras genom t.ex. kortkurser i samiska genom att förena språkliga teoretiska kurser med boende/ inackordering i samisktalande hem likt andra europeiska språkkursers tillämpning.

Samebyarna skall ha sin rätt att utveckla sig utifrån sina egna  förutsättningar och deras samfällda kunskap skall beaktas av utomstående t.ex. hos myndigheter.

Vi är ett parti med breda erfarenheter och kunnighet på många plan. Renen och renskötseln behöver sina företrädare även samepolitiskt och det är vi i Guovssonásti till stor nytta och gagn. Så rösta gärna Guovssonásti  i sametingsvalet om ni vill uppleva renskötseln i framtiden.