Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Julia Omma, Fällfors

21 år, renskötare i Semisjaur Njarg sameby. Jag vill påverka unga renskötares framtid. Renskötseln är en livsstil, ett arv att förvalta och utveckla. Jag vill se förändringar i klimat- och rovdjurspolitiken.