Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Karin Vannar, Jåhkåmåhkke

64 år, sambo och två barn. Nystartad egenfö­retagare. Sametingsledamot 2009-2013. 

Mina hjärtefrågor är rennäringen, barn- och ungdomsfrågor, språk, samnordiska frågor, ekonomi och klimat.