Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Lars Miguel Utsi, Jåhkåmåhkke

34 år, renskötare i Luokta Mávas sameby, lång arbetserfarenhet av samiska organisationer, projektledning och internationellt samarbete. Ersättare i sametinget 2013-2017. Jag kämpar för att säkra renskötselns framtid och att stärka samarbetet inom Sápmi.

Följ mig på 

- facebook.com/larsmiguel.utsi

- instagram.com/lmutsi

- twitter.com/lm_utsi


Mobiltelefon: 070-296 12 05

Epost: LM@utsi.se