Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Lena Kristina Persson, Brekken

54 år, renägare i Tåssåsens sameby och slöj­dare. Arbetat som slaktare, kåtabyggare och slöjdlärare. Det grundläggande är att kom­mande generationer vill fortsätta med ren­skötsel och då bör förutsättningar ges.