Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Lise Tapio Pittja

Lise Tapio Pittja heter jag lever och verkar i Unna Tjerusj och Jokkmokk med min renskötarfamilj som består av man och fyra vuxna barn. Jag är egen företagare, där både det traditionella samiska hantverket och samisk design skapas. Är legitimerad förskollärare.

Just nu jobbar jag också med samisk fjärrundervisning åt Sams och studerar samtidigt nordsamiska B 30 vid Umeå universitet.

   Min sammanfattning om mig själv visar ganska tydligt vilka som är mina hjärtefrågor.

Först och främst renen måste få rätt att finnas till, att få beta i lugn och ro. Alla dessa påtryckningar och hot mot markerna och själva renen är en förskräcklig utveckling som måste få ett slut.

 Min andra hjärtefråga är samiskan. Det brinner i knutarna. Mycket har påbörjats och görs men det måste till ännu mer resurser för att samiskan ska få en chans att överleva. Åtgärder på skolorna men även för föräldrarna i hemmet. Föräldrar till våra samiska barn måste få möjlighet att kunna ge sina barn det samiska språket.

Sist men absolut inte minst, slöjden, vårt kära arv som vi fört från generation till generation. Idag är det samiska hantverket/slöjden/designen en av våra viktiga näringar där vi borde uppmuntra det egna företagandet likaväl som startstödet för unga renskötare. Extra stöd och resurser behöver de kvinnliga företagandet i slöjden, statusen på mjukslöjd ska höjas.

Där måste jag även flika in fisket som också är en viktig binäring och som är i stort behov av stöd och uppmuntran.