Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Per-Ove Blind

45 år, sambo och två barn i skolåldern. Arbetar heltid som renskötare i Semisjaur-Njarg sameby sedan gymnasiet. Har förtroendeuppdrag i samebyns styrelse sedan länge, kassör sedan början av 2000-talet. Speciellt intresserad politiskt av renskötselfrågor, språkfrågor och markrättigheter.