Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

Tomas Unga, Giron

55 år, renskötare och ordförande i Vittangi sameby, gift, två barn, från Parkalompolo, bor i Kiruna. Viktiga frågor är samiskt självbe­stämmande och renskötselfrågor som rovdjur, markrättigheter och speciellt skogssamiska förhållanden, inkluderat samiska språk- och utbildningsfrågor.