Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 


Samisk kultur

Sáme kultuvrra

Vår vision är en levande samisk kultur som bevaras och utvecklas av samer och som är tillgänglig för alla samer.

 Min oainnáhus lea ealli sámi kultuvra man sámit bisuhit ja ovddidit ja mas visot sámit oassálastet.


Vi vill att duodji, samisk konst/konsthantverk, teater, jojk, litteratur och samisk idrott ska stimuleras och stödjas genom riktade insatser och stipendier.

Att stöd ges till samiska kulturverksamheter och institutioner så att allt fler kan aktiveras och nås och nyskapande stimuleras. 

Samegårdar, sameföreningar och samebyar ska ha möjligheter att få kulturstöd.

Muséer som är viktiga för det samiska kulturarvets synliggörande ska stärkas.

Ájtte ska ha ansvar för samisk kultur och ska ha samisk styrelsemajoritet och Gaaltjie som kulturcenter/museum ska ges ett fast statligt stöd.

Samiskt kulturarv, samiska kulturminnen och samiska museum ska förvaltas av Sametinget.

Samiska kvarlevor ska återlämnas och återbegravas.


Relaterade motioner: