Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Valet 2017

Ladda ner vår valbroschyr

Här kan du ladda ner Guovssonástis valbroschyr 2017. Broschyren skickas ut till alla väljare i sametingets röstlängd och innehåller en sammanfattning av vår politik och en kort beskrivning av några av våra kandidater.


Läs om våra kandidater

Guovssonásti ställer upp med tre vallistor med 28 kandidater inför sametingsvalet den 21:a maj 2017. Här kan du se vilka våra kandidater är och läsa mer om dem.


Läs vårt valprogram 2017

Vår politik är sammanfattad i 15 visioner för det samiska samhället. Här kan du läsa vad våra visioner är och vad vi vill göra för att uppnå dem.