Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Anne Madeleine Kuhmunen, Árjjepluovve

31 år, lärare i samiska och förskollärare på samisk avdelning, renägare i Luokta Mávas sameby, egen företagare. Varit verksam i Arjeplogs Sameförening.
Språknämndsledamot 2013-2017.