Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

John-Tomas Labba, Badje Sohppar

22 år, mekaniker och renägare i Saarivuoma. Jag ser möjlighet att påverka unga rensköta­res framtid och arbeta med psykiskt ohälsa.