Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Det här är Guovssonásti.


 Vår logotyp utgår från giella - lassoögla eller språk på nordsamiska. 

Giella är ett viktigt verktyg inom renskötseln. Giella är duodji - samiskt hantverk. Giella är det samiska språket.

Giellan är delad för att inte vara för uppenbar. Stjärnmönstret i den större ringen återkopplar till namnet Guovssonásti, morgon- och aftonstjärnan, men också till duodji genom att påminna om en gravyr på en horngiella.

Typsnittet är rakt och ärligt för att andas styrka och trovärdighet. Namnet Guovssonásti är delat och delvis upp och ner vilket utmanar beskådaren. Det är en koppling till morgon- och aftonstjärnan och det återspeglar viljan att utmana och våga sträva framåt. Det visar också på vikten av att ta hänsyn till alla sidor och symboliserar därigenom rättssäkerhet, jämlikhet och lyhördhet.

Den blå färgen är en koltfärg och återknyter till tradition. Den associerar också till himlen, vatten, snö och miljö.