Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Julia Omma

 

 Min oainnáhus lea ahte boazodoallu lea nanus, bistevaš ja ealás, dat bisuha ja ovddida sámi kultuvrra, nanusmahttá iežá sámi ealáhusaid ja lea buorrin lundui ja dálkkádahkii.


Vår vision är att rennäringen är stark, hållbar och livskraftig, den bevarar och utvecklar samisk kultur, stärker övriga samiska näringar och främjar naturen och klimatet.

 


 

25 år, renskötare i Semisjaur Njarg sameby, Tjallasgruppen. 

Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för unga att bedriva en hållbar renskötsel. Jag vill också se förändringar i klimat- och rovdjurspolitiken och stävja rasismen mot oss samer.