Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Lars Miguel Utsi, Jåhkåmåhkke


 Min oainnáhus lea ahte mii sámit, ollislaččat duođaštuvvon ja čađahuvvon eamiálbmotrievtti vuođul, ieža mearridit áššiin mat gusket iežamet, kultuvramet, gielaideamet, opmodahkamet, eatnamiiddámet ja čáziideamet.


Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.

 

38 år, renskötare i Luokta Mávas sameby och bosatt med min sambo och son i Johkamohkki. Utöver renskötsel arbetar jag som vice styrelseordförande i Sametinget under mandatperioden 2017-2021. Tillsammans med Marita Stinnerbom är jag partiledare för Guovssonásti.

Jag arbetar för rättvisa för oss samer, för att våra rättigheter ska tillgodoses fullt ut. För mig är framtiden för renskötseln, de samiska språken och vår kultur en grundbult i varför jag engagerar mig i politiken. Jag vill att våra barn ska kunna ärva ett Sápmi där förhållandena stadigt förbättras och att Sápmi lever och frodas.


Lite om min bakgrund: 

Jag kommer från Seidegava, en liten by sju mil norr om Arjeplog, mitt i våra renskötselmarker. Jag gick grundskola och gymnasium i Arjeplog men har även bott i Jokkmokk som barn där jag gick två år på sameskolan.

Efter gymnasiet studerade jag nordsamiska och statsvetenskap på Uppsala universitet och tog en bachelor i ryska på Tromsö universitet. Jag lärde mig ryska som en del av min värnplikt och har jobbat ett år på svenska ambassaden i Moskva.

Under den här tiden började jag även engagera mig mer i samiska frågor, bl.a. i Sáminuorra där jag fick förtroendet som förbundsordförande. När jag därefter började jobba som urfolksrådgivare på Internationella Barentssekretariatet i Kirkenes fick jag möjlighet att träffa och arbeta med urfolk från Ryssland och samer från hela Sápmi. Jag arbetade som projektledare för Interregprojektet Indigee - Indigenous Entrepreneurship, som syftade till att stötta unga urfolkspersoner i Sápmi och nordvästra Ryssland att utveckla sin entreprenörskap.

Efter det jobbade jag två år som chef på Samerådets kulturavdelning med ansvar för bland annat kulturstöd för samiska projekt från Norge, Sverige, Finland och Ryssland, samt Sámi Duodji-märket.

Att jobba med samiska samhällsfrågor underlättas när man är bosatt i Johkamohkki. Här finns många samiska institutioner med en stor samlad kunskap. Här finns många samer, med olika bakgrund, samiska språk och aktiva inom alla samiska näringar. Ställen där vi samer lyckats skapa ett rikt kulturliv är viktiga för det samiska samhället. Starka lokala samarbeten som exempelvis i Johkamohkki, Giron och Staare, är en styrka för hela Sápmi.

Men för mig är Johkamohkki också viktig av en annan anledning. I 2012 startade jag mitt renskötselsföretag i Luokta Mávas sameby. Från Johkamohkki är det bara två och en halvtimme hem till byn och ändå nära till våra norra grannbyars skiljningar och kalvmärkningar. Det är en bra bas för mitt renskötselföretag.


Följ mig på 


Mobiltelefon: 070-296 12 05

Epost: LM(a)utsi.se