Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Lise Tapio Pittja


 Min oainnáhus lea ealli sámi kultuvra ja bissovaš ja gáhttejuvvon sámi kulturárbi mat leat sámiid anus ja hálddus eamiálbmotrievtti mielde 


Vår vision är en levande samisk kultur och ett välbevarat och skyddat samiskt kulturarv som är tillgängliga för och förvaltas av det samiska folket enligt urfolksrätten.


 

 

55 år, duojár och lärare i samiska.

Renen, duodji och det samiska språket är mitt arv och levebröd. Våra traditioner med all sin visdom värdesätter jag högt. Jag har valt att leva för och arbeta med det som för mig är viktigt att föra vidare. Omsorgen av renen är det som alltid kommer först. 

Marken, vattnet och luften är grundfundamenten för allas existens. Utifrån det perspektivet så finns inga andra alternativ, enligt mig, än att det som finns kvar av renens betesmarker måste fredas.