Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Mariann Lörstrand Blind


 Min oainnáhus lea ahte visot sámiin lea dearvvašvuohta, illu ja dorvvolaš fuolaheapmi, eallin- ja dearvvašvuođadikšu sin dárbbuid ja eallinvugiid mielde juohke agis.


 

Vår vision är att alla samer har god hälsa, glädje och en trygg omsorg, hälso- och sjukvård utifrån sina behov och levnadssätt i alla stadier av sina liv.
  

 

 

48 år, uppvuxen i Kätkesuando och bor sen 20 år i Arvidsjaur. 

Arbetar samisk koordinator. Ledamot i Sametingets hälso-, äldre- och idrottsnämnd i mandatperioden 2017-2021.

Varit verksam i samiskt organisationsliv sedan 1992. Just nu mest aktiv i Samiska föräldranätverket vilket jag var med och startade 2010, där jag jobbat för en bättre fungerande samisk undervisning för barn i förskola och skola och olika språkprojekt för familjer. 

Andra hjärtefrågor är framtiden för renskötsel och en hållbar miljö som bygger på traditionell kunskap, psykisk och fysisk hälsovård som är anpassad för samer. 

Älskar att slöjda till familjen för husbehov och att tillvarata delar av renen för traditionell matlagning och slöjdande.