Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom, Faahtjere


 Min oainnáhus lea ahte boazodoallu lea nanus, bistevaš ja ealás, dat bisuha ja ovddida sámi kultuvrra, nanusmahttá iežá sámi ealáhusaid ja lea buorrin lundui ja dálkkádahkii.

 

Vår vision är att rennäringen är stark, hållbar och livskraftig, den bevarar och utvecklar samisk kultur, stärker övriga samiska näringar och främjar naturen och klimatet.

 

 

 

52 år, renägare och involverad i renskötseln i Vilhelmina norra sameby, ledamot i Sametinget sedan 2009, styrelseledamot och ordförande i rennäringsnämnden 2017-2021.

Jag vill fortsätta driva renskötselfrågorna mot riksdag och regeringen, höja status för renskötseln som framtidsnäring och arbeta för samisk matproduktion och renkött som klimatsmart produkt. 

Den viktigaste frågan under denna mandatperiod är översyn av rennäringslagen där vi arbetar för att  renskötseln ska stärkas.