Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Nils-Johan Labba, Giron  


 Min oainnáhus lea ahte duojis lea nanu lágalaš suodji, lea ealás kulturvuohki ja várris ealáhus mas visot iešguđetlágan duodjevuogit leat seamma nannosat.


 

Vår vision är att duodji har ett starkt juridiskt skydd, är ett levande kulturuttryck och en välmående näring där alla former av duodji står sig lika starka.
 

Mitt namn är Nils-Johan Labba,36 år och bosatt i Giron. Jag står inför min andra mandatperiod i Sametinget.

Under mandatperioden 2017-2021 har jag varit första ersättare i Sametinget, ledamot i Sametingets kulturnämnd och även utsedd att representera Sametinget i svenska kyrkans samiska råd.

Har även jobbat i Sametingets arbetsgrupp för att skapa samisk nationalscen i samarbete med Giron Sámi Teáhter.

Mitt yrke är duodji - kursledare, lärare, lärlingshandledare och duojár.

Utöver det har jag många år jobbat för och med det samiska konfirmationslägret och är också styrelseledamot i samernas utbildningscentrum.


Följ mig på