Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Per Mikael Utsi

 

 Min oainnáhus lea ahte visot sámit galget sáhttit eallit sámi vugiin, dahkat iežaset sámi beroštumiid duohtan ja láhčit iežaset kultuvrra ja ealáhusa boahtte buolvvaide.

 

Vår vision är att alla samer kan leva på ett samiskt sätt, förverkliga sina samiska intressen och föra sin kultur och näring vidare till nästa generation.
 

 

 

74 år, renskötare i Luokta-Mávas, konsult, biolog och lärare, gift, fyra vuxna barn

Arbetat vid flera samiska institutioner, varit verksam i Sáminuorra, Samerådet och SSR.

Sametingsledamot 1997-2017, styrelseordförande i Sametinget 1997-2001 och 2012-2013, valnämndens ordförande 2017-2021.