Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Per-Ove Blind


Min oainnáhus lea ahte mii sámit, ollislaččat duođaštuvvon ja čađahuvvon eamiálbmotrievtti vuođul, ieža mearridit áššiin mat gusket iežamet, kultuvramet, gielaideamet, opmodahkamet, eatnamiiddámet ja čáziideamet.

Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.
 

 Samiskt självbestämmande - Sámien jïjtjamierriediebmie

49 år, sambo och två barn i skolåldern. 

Har jobbat som renskötare sedan gymnasiet i Tjallas, Semisjaur-Njarg sameby dit min farfarsfar Per Olsson Blind tvångförflyttades från Karesuando med sin familj på 1920-talet. 

Jag är uppvuxen i Arjeplog men bor numera med min familj i Arvidsjaur. Jag engagerar mig i Guovvsonásti dels för att försöka förändra det storskaliga skogsbruket i positiv riktning för rennäringen och för att mitt modersmål samiska ska bevaras. Dessutom finns det fler politikområden där samepolitiken borde utvecklas.