Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Tomas Unga


 Mija visjuvnan lä räkktatjavvga sebrudak vuävvdesämijda gunne vuävvdesáme kultuvvra, giella, båtsojsujjto ja ietjá ieládasa udtju åvvdånit akktavuodajn natuvrajn ja dälkijn.

 

Vår vision är ett rättssäkert samhälle för skogssamer där skogssamisk kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.
 

 

 

58 år och bosatt i Kiruna, renskötare i Vittangi sameby och entreprenör. 

Viktiga frågor för mig är att stärka skogssamiska rättigheter i områden där renskötsel av ålder bedrivits och att höja rovdjursersättningen, särskilt björn- och örnersättningen.