Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Hälsa, omsorg, trygghet och idrott - Dearvvašvuohta, dikšu, dorvvolašvuohta ja valáštallan

 

Min oainnáhus lea ahte visot sámiin lea dearvvašvuohta, illu ja dorvvolaš fuolaheapmi, eallin- ja dearvvašvuođadikšu sin dárbbuid ja eallinvugiid mielde juohke agis.

Vår vision är att alla samer har god hälsa, glädje och en trygg omsorg, hälso- och sjukvård utifrån 

Omsorgen, hälso- och sjukvården ska stärka personalens samiska språk- och kulturkompetens samt skapa flexibilitet i förhållande till samiska levnadssätt. 

Regionala samiska hälsocenter och en samisk institution som har övergripande ansvar för psykisk hälsa ska etableras och utvecklas. 

Välfärdsystemet ska anpassas efter samiska levnadssätt. En samisk anpassning i föräldraförsäkringen behövs för att tillgodose samiska barns trygghet och rättigheter. Staten har ett ansvar att rätta till det diskriminerande utfallet av det sociala trygghetssystemen vars utformning missgynnar egenföretagare och därmed drabbar det samiska samhället hårdare än samhället i övrigt.

Vi vill att den samiska idrottsrörelsen stärks och får ta del av de statliga stöden till idrott. Samiska barn, unga och vuxna ska få bättre möjligheter att utöva idrott tillsammans i hela Sápmi för att stärka sin identitet, språk, kultur och samhörighet.
Relaterade motioner: