Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Levande samiskt näringsliv - Viesso sáme äládus


Min oainnáhus lea ekonomalaš, ekologalaš ja sosiálalaš bistevaš ovdáneapmi Sámis.

Vår vision är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av och inom Sápmi. 

Vi vill att samhället ska få bättre strukturer för att skapa sig kunskap och förståelse om samiskt näringsliv. Utvecklingsprogram och näringspolitik måste anpassas till samiska företag och näringar. Samerna, i sin ställning som urfolk, ska ha starkt inflytande i det kommunala, regionala och nationella utvecklingsarbetet.

Det behövs åtgärder för att minska hinder i regelverk, t.ex. regler för livsmedelsproduktion, och skapa ekonomiska förutsättningar för att stärka samiskt företagande, t.ex. finansiering med villkor anpassade för samiska företag. 

Vi vill genom start-, utvecklings- och investeringsstöd stärka samiska företag som arbetar ekologiskt och socialt hållbart. Renskötsel, duodji, fiske, jakt och andra samiska primärnäringar är viktiga att stötta. Samiska naturnäringar ska speciellt ges kompensation för naturgivna nackdelar som strängare klimat och avstånd till centralorter, för bl.a. långa flyttningar och transporter. 
Relaterade motioner: