Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Rennäringen - Boazdoallu

 

Min oainnáhus lea ahte boazodoallu lea nanus, bistevaš ja ealás, dat bisuha ja ovddida sámi kultuvrra, nanusmahttá iežá sámi ealáhusaid ja lea buorrin lundui ja dálkkádahkii. 

Vår vision är att rennäringen är stark, hållbar och livskraftig, den bevarar och utvecklar samisk kultur, stärker övriga samiska näringar och främjar naturen och klimatet.Rennäringens lönsamhet och trygghet ska stärkas genom stärkt rätt till mark och vatten och skydd mot exploatering. Juridiska processer för att stärka rennäringens rättigheter ska stöttas. Lagstiftningen ska revideras för att säkra rennäringen enligt internationell urfolksrätt, den samlade skadebilden tas hänsyn till och renskötselns behov respekteras. Renbete och flyttleder ska restaureras.

I renskötselområdet ska samisk rovdjursförvaltning leda till att skadorna anpassas till en nivå som renskötseln tolererar genom författningsändringar och minskat rovdjursantal. Kostnader för skador, inventering och skyddsjakt ska ersättas fullt ut. Varg ska inte finnas i renskötselområdet och skyddsjakt på kungsörn och havsörn ska införas.

Renens välfärd ska säkras. Småskalig renslakt ska möjliggöras, slaktkontroll och besiktningar ska förenklas och anpassas till renskötselns förutsättningar. Stöd ska utformas med hänsyn till att renskötseln bedrivs i karg miljö med klimatändringar, avstånd mellan säsongsbeten och till service och produktavsättning. Start- och investeringsstöd ska vara anpassade för unga renskötare. Rådgivning ska erbjudas inom bl.a. juridik, ekonomi, markexploateringar.
Relaterade motioner: