Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

 Samiska språk - Sáme giela

 

 

Mija visjuvnan sáme giela lä viessomin, gájk sáme idni sáme gielajt ållásit ja sebrudak várrjala ja åvdeda sáme gielajt.

Vår vision är att de samiska språken är levande, att samiska används fullt ut av alla samer och att de samiska språken skyddas och främjas av samhället.

 

Samiska språkrättigheter ska förtydligas och upprätthållas genom en samisk språklag samt resurser och möjlighet för samerna och Sametinget att utveckla språket.

Vi vill stärka samiska barns möjligheter till undervisning i samiska i förskola och skola särskilt genom starka utbildningsmodeller, t.ex. språkbad och språknästen, och utökad undervisningstid i samiska. För att möjliggöra det behövs det fler förskollärare, lärare och andra språkarbetare med samiska språk- och kulturkunskaper.

 Vi vill skapa förutsättningar för en fungerande utbildning i samiska från förskola upp till högskola. Ekonomiska stödformer för utbildning i samiska ska utökas, t.ex. genom stipendium och studiestöd.  Möjligheten för vuxna att lära sig samt utveckla sin samiska ska utökas. Traditionella språkarenor ska stärkas, bl.a. genom mentorskap.

Kunskaper i samiska och samiska förhållanden ska vara meriterande för anställningar i det samiska samhället för att skapa plats åt oss samer, vårt språk och vår kultur inom myndigheternas verksamheter.
Relaterade motioner: