Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Cealkámušat - Uttalanden


 Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde.


 

Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäringen och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.


Läs ett urval av våra pressmeddelanden, debattinlägg och andra uttalanden genom att välja i listan nedan eller i menyn "våra uttalanden" ovan.


UTTALANDE


Misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande Jan Rannerud

Misstroendeförklaring, 2024-02-22

Misstroende mot styrelseordförande Håkan Jonsson

Misstroendeförklaring, 2024-02-22

En samlad opposition i Sametinget fördömer styrelsens odemokratiska agerande

Pressmeddelande, 2023-11-28

Motförslag angående förslag till regeringen om samebyarnas organisering

Motförslag till plenum, 2023-11-15

Misstroende mot Sametingets politiska ledning

Yrkande i plenum, 2022-06-01

Reservation mot hur inrättandet av politisk sakkunnig genomförts

Reservation i plenum, 2022-02-24

Guovssonásti går i opposition i Sametingets nya mandatperiod

Pressmeddelande, 2021-08-31

Samisk rätt och representation svag och utan garantier i utredningen av rennäringslagen

Skrivelse, 2021-05-24

Förslag om översyn av Sametingets politiska arbete

Pressmeddelande, 2021-05-10

Vårt jämställdhetsarbete under den gångna mandatperioden

Pressmeddelande, 2021-04-30

Ökat självbestämmande för samebyns förvaltning av mark och vatten

Pressmeddelande, 2021-04-20

Synpunkter angående översyn av rennäringslagen

PM till Näringsdepartementet, 2020-10-26

Samiskt självbestämmande

Inlägg, Sametingets allmänpolitiska debatt, 2021-02-24

Förslag om ny struktur för duodji i Sverige

Seminarium, 2021-03-27

Kommande prövning avgörande för röstlängdens och i förlängningen Sametingets legitimitet

Pressmeddelande, 2021-02-12

Guovssonásti arbetar för en stark, hållbar och livskraftig rennäring

Uttalande, 2020-10-15

Renskötselns förutsättningar

Inlägg, Sametingets allmänpolitiska debatt, 2018-05-23

Samiskt självbestämmande

Inlägg, Sametingets allmänpolitiska debatt, 2018-05-23

Tillsynen av skoterförbudsområdena måste skärpas

Pressmeddelande, 2018-04-25

Sametinget överens med regeringen att omförhandla renskötselkonventionen

Pressmeddelande, 2017-12-12

Sammandrag av politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021

Pressmeddelande, 2017-09-01

Maktskifte i Sametinget

Pressmeddelande, 2017-08-29

Jakt- och fiskesamerna kopierar Guovssonástis politik

Pressmeddelande, 2017-05-04

Sametinget behöver rättssäkerhet, transparens och förankring

Pressmeddelande, 2017-04-26

Är Sameskolstyrelsens avsikt att lägga ner Dearnan Saemienskuvle?

Pressmeddelande, 2017-04-17

Försökssameby, bättre än utredningen "En väg framåt"

Remissvar, 2017-04-05

Omtag i processen om Nordisk Samekonvention behövs

Pressmeddelande, 2017-03-30

Vårt ansvar gentemot det samiska samhället

Debattinlägg i NSD, 2017-02-20

Guovssonásti stöttar Jovsset Ánte Sara i rättsprocessen mot norska staten

Pressmeddelande, 2017-01-24

Guovssonásti kan inte acceptera förslaget till nordisk samekonvention 

Pressmeddelande, 2017-01-19