Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Förslag till ny struktur för duodji i Sverige

2021-03-27

 

Mïjjan vujdnamisne duöjjie leä tjürgges jüridijkan suöjien vuölliene, jah leä viässuoje kultuvrrameärkkane jah varries viässuometjeärdda, gussnie gájkka duöjjiehámieh aktta tjårggade leäh.


Vår vision är att duodji har ett starkt juridiskt skydd, är ett levande kulturuttryck och en välmående näring där alla former av duodji står sig lika starka.

Den 25:e mars genomförde Guovssonásti ett öppet möte där vi presenterade vårt förslag på struktur för duodji i Sverige. Bakom förslaget står fem duojárat: Nils-Johan Labba, Fia Kaddik, Mari-Ann Nutti, Anders Svonni och Lise Tapio Pittja. Vi alla har valt att representera Guovssonásti inför sametingsvalet 2021.

Ca 50 deltagare kopplade upp sig på mötet där vi presenterade förslaget och hur vi tänker oss att det eventuellt kan bli verklighet framöver. Vi delar nu med oss av förslaget till alla som är intresserade att läsa det, se länk till filen nedan.

Förslaget har tidigare delats till organisationerna som jobbar med duodji i Sverige (Svenska Samer Riksförbund, Riksorganisationen Same Ätnam, Samernas Utbildningscentrum och stiftelsen Sámiduodji) samt alla som deltog på mötet i torsdags. Härmed lämnar vi över förslaget till allmänheten att utveckla vidare.

I grova drag innebär förslaget att det ska startas en ny medlemsorganisation för duodji som tillsammans med insamlingsstiftelsen Sámiduodji fördelar ansvaret för både näringsidkare och bruksslöjdare inom duodji på ett sätt som det samiska slöjdarna själva tycker är relevant och viktigt.

Som politiker ser vi fram emot att få vara med och skapa förutsättningar för en positiv utveckling av duodji och att genom Sametinget bidra med den finansieringen som behövs för det.

Som slöjdare ser vi fram emot att framöver betala medlemsavgiften i en duodjiorganisation, åka på årsmöten och äntligen få delta i beslut om vem som ska representera oss i duodjifrågor.


Förslag till struktur för duodji
Guovssonásti_förslag_struktur_duodji.pdf (695.7KB)
Förslag till struktur för duodji
Guovssonásti_förslag_struktur_duodji.pdf (695.7KB)För Guovssonásti

Nils-Johan Labba

Fia Kaddik

Mari-Ann Nutti

Anders Svonni

Lise Tapio Pittja


 


Ladda ner vår valbroschyr

Här kan du ladda ner Guovssonástis valbroschyr 2021. Broschyren skickas ut till alla väljare i Sametingets röstlängd och innehåller en sammanfattning av vår politik och en kort beskrivning av några av våra kandidater.