Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonásti går i opposition i Sametingets nya mandatperiod

 2021-08-31, pressmeddelande


 

Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde.

 

Under Sametingets konstituerande plenum i Liksjuo 30 augusti – 2 september har Jakt- och Fiskesamerna bildat styrelse tillsammans med Vuovdega och Landspartiet Svenska Samer.

Guovssonásti hade hoppats att vi tillsammans med våra tidigare samarbetspartier skulle kunna komma överens om att fortsätta styra Sametinget. Istället konstaterar vi att så inte blir fallet och Guovssonásti går därmed i oppposition i kommande mandatperiod.

Tyvärr har vårt tidigare samarbetsparti Vuovdega valt att ingå i samarbete med Jakt- och Fiskesamerna och Landspartiet Svenska Samer. Vi ser stora likheter mellan Guovssonástis politik och den politik som Vuovdega fört fram i sitt partiprogram inför Sametingsvalet och därför hade vi förväntat oss ett nära samarbete med Vuovdega i denna mandatperiod. Dessvärre valde de att frångå detta.

Vi glädjer oss åt det täta samarbete vi har haft med Sámiid Riikkabellodat och är mån om att fortsätta utveckla och fördjupa det samarbetet. Vi är också tacksamma för de konstruktiva samtal som vi har haft med Min Geaidnu i samband med Sametingets konstituerande.

I den kommande mandatperioden kommer Guovssonásti fortsätta arbeta för att stärka det samiska samhället, renskötseln, våra samiska näringar, vår kultur och våra språk. Vi kommer nyttja våra positioner i Sametingets olika organ för att så gott vi kan försäkra oss om att det samiska samhället fortsätter utvecklas i en positiv riktning trots det maktskifte som nu skett i ledningen.

Först och främst innebär det att vi kommer förbereda konstruktiva och framåtsyftande förslag för det samiska samhällets bästa inför kommande möten i Sametingets nämnder, övriga organ och särskilt Sametingets plenum. 

Ett samhälle där våra urfolksrättigheter respekteras, renskötseln, duodji och andra samiska näringar frodas, jämlikhet och rättssäkerhet råder för oss som urfolk och för enskilda samer och där vår kultur och våra språk får växa och utvecklas är centrala målsättningar för oss.

Under det konstituerande plenumet har Sametingets styrelse bytts ut. Vi arbetar nu hårt med övertygelsen att den nytillsatta styrelsen måste bytas ut och vi siktar på att samla tillräckligt stöd för detta så snart som möjligt.

 

Lars Miguel Utsi, partiledare

Marita Stinnerbom, partiledare