Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Jakt- och Fiskesamerna kopierar Guovssonástis politik

Pressmeddelande, 2017-05-04


Styrelsepartiet Jakt- och Fiskesamerna lyfter återkommande fram andra partiers politiska framsteg och förslag som sin egen politik. Exemplen är flertaliga. Under en debatt på Sameradion om näringsfrågor skedde det igen då Håkan Jonsson lyfte arealstöd till rennäringen som deras eget förslag, ett förslag som Guovssonásti lagt fram som en motion till Sametinget redan tre månader tidigare.

Jakt- och Fiskesamerna har otaliga gånger kopierat andra partiers politik eller gett bilden av att det är de som lyft politiska förslag när faktum är att de kommit från andra partier. Arbetet med toleransnivåer, som kom till tack vare Guovssonásti, och arbetet med en samisk sanningskommission är två tydliga exempel där Jakt- och Fiskesamerna gett sken av att vara drivande eller initierande i arbetet.

På måndag, den 1:a maj, sändes en minidebatt i Sameradion där Håkan Jonsson debatterade näringsfrågor med Lars-Paul Kroik från Álbmut och Per-Olof Nutti från Sámiid Riikkabellodat. I debatten lanserar Håkan Jonsson att man i nästa mandatperiod vill se på att etablera ett arealstöd för rennäringen som en del av lantbruksprogrammet. Han fortsätter att berätta om hur arealstödet kan se ut och vilka fördelar det har.

Hans beskrivning är en uppenbar återberättelse av Guovssonástis motion om livdjursstöd till rennäringen, motion 505 inlämnat till Sametinget den 11:e februari 2017.

I motionen föreslår vi bland annat att regeringen ersätter förordningen om pristillägg på renkött med en förordning om kompenserande livdjursstöd till rennäringen och att åtgärden finansieras till hälften med EU:s bidrag till landsbygdsutveckling. 

Motionen ger en bakgrundsbeskrivning om hur stödet kan utformas och att det passar in i EU:s stödprogram. Det föreslås bland annat att ersättning lämnas per areal naturbetesmark med samebyarnas fastställda högsta renantal som beräkningsunderlag. Samebyarnas högsta renantal är relativ väl anpassat till arealen betesmark.

Dessa beskrivningar speglar rakt av det som Håkan Jonsson beskrev som deras förslag, utan att bli ifrågasatt av debattens moderator.

Marita Stinnerbom, partiledare:
- Det är förkastligt att Håkan Jonsson och Jakt- och Fiskesamerna agerar så falskt i deras marknadsföring av sin politik. De utnyttjar tillfället i en debatt där Guovssonásti inte deltar för att kunna föra fram detta oemotsagda.

Lars Miguel Utsi, partiledare:
- På ett sätt förstår jag att Jakt- och Fiskesamerna gör så här. De har inte kompetensen i sitt parti att utveckla rennäringspolitik som är väl förankrad, rättssäker och genomförbar i verkligheten. Då måste de ta vår politik och kalla det sin egen. Men det är helt oetiskt och oärligt att göra så.


För sametingspartiet Guovssonástis räkning

Lars Miguel Utsi, partiledare

Marita Stinnerbom, partiledare