Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Maktskifte i Sametinget

Pressmeddelande, 2017-08-29

Den tidigare oppositionen bestående av Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vuovdega tar tillsammans med Samiska Folkomröstningspartiet och partiet Samerna över den politiska ledningen av Sametinget. Den valtekniska samverkan som partierna bildar består av 17 mandat.

- Vårt samarbete betyder att vi skapar en stabil majoritet för vår gemensamma politik. Vi har kommit överens om en ambitiös politisk inriktning för den kommande mandatperioden, säger Per Olof Nutti, ordförande i Sámiid Riikkabellodat. 


Den tillträdande styrelsen kommer att bestå av sju ledamöter som ger goda förutsättningar för ett långsiktigt och ansvarsfullt ledarskap.
- Det breda samarbetet vi nu bildar ger oss möjligheten att gemensamt stärka rennäringen och våra samiska näringar, säger Marita Stinnerbom, en av de två partiledarna i Guovssonásti. 


- Vårt samarbete ger oss en större tyngd för att minska rovdjursskadorna för renskötseln, för jämställdhet och för språk och många andra viktiga frågor, säger Lars Miguel Utsi, också partiledare i Guovssonásti.

- Det är glädjande att våra förhandlingar har präglats av en god anda och öppenhet. För vårt parti innebär det att vi förutom de gemensamma frågorna kan lyfta fram de skogssamiska frågorna ytterligare, säger Vuovdegas partiledare Jan Rannerud.


Den nya ledningen har bildats med stöd av två av de fyra enmandatspartierna i det nyvalda Sametinget. 
Lars Wilhelm Svonni, partiledare i Samiska Folkomröstningspartiet, är glad att partiet får en naturlig plats i det nya styret. - Vi ser fram emot att få arbeta för våra väljares frågor, lika rätt för alla, i detta samarbete.
Även Samernas partiledare Simon Wetterlund är positiv till partiets möjligheter att driva sin politik i samarbetet. - Vi kan nu delta i arbetet med en sammanhållen samepolitik som har en stark förankring i det samiska samhället.


Per Olof Nutti, Sámiid Riikkabellodat 
Marita Stinnerbom, Guovss
onásti 
Lars Miguel Utsi, Guovssonásti
Jan Rannerud, Vuovdega
Lars Wilhelm Svonni, Samiska folkomröstningspartiet
Simon Wetterlund, Samerna