Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonástis förtroendeuppdrag i Sametinget


Rennäringsnämnden 2017 - 2021

Marita Stinnerbom, ordförande. Ersättare John-Tomas Labba


Språknämnden 2017 - 2021

Lars Miguel Utsi, ordförande. Ersättare Mariann Lörstrand-Blind

Daniel Barruk, ledamot. Ersättare Fia Kaddik


 

Kulturnämnden 2017 - 2021

Nils-Johan Labba, ledamot. Ersättare Fia Kaddik


 Samiskt parlamentariskt råd 2017 - 2021

Lars Miguel Utsi, ledamot. Ersättare Marita Stinnerbom


 

Sameskolstyrelsen 2017 - 2021

Karin Vannar, ledamot


Ungdomsrådet 2017 - 2021

Julia Omma, ledamot. Ersättare Johan Andersson


 

Samefonden 2017 - 2021

Lars-Jon Allas, ledamot


Valberedningen 2017 - 2021

Karin Vannar, ledamot. Ersättare: Lars-Jon Allas


 

Hälsa-, äldre- och idrottsnämnden 2017 - 2021

Mariann Lörstrand-Blind, ledamot. Ersättare Inger Baer-Omma


Valnämnden 2017 - 2021

Per Mikael Utsi, ordförande. Ersättare Tomas Unga