Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Guovssonástis motioner i Sametinget

Läs våra motioner som vi lämnat till Sametingets plenum från 2013 och framåt.Förteckning över motioner: