Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Kulturnämndens tilldelning av projektmedel till kulturella aktiviteter i samband med idrottsarrangemang

Motion 496, 2016-10-05

Yrkande:

- att samiska kulturella aktiviteter som genomförs i samband med idrottsarrangemang ska kunna beviljas projektmedel av kulturnämnden i enlighet med kulturpolitiskt handlingsprogram


Bakgrund

När det arrangeras ett samiskt idrottsarrangemang eller mästerskap är det inte bara idrott det handlar om utan även en mängd olika kulturella arrangemang som exempelvis jojkkonserter, samiskt, teater, samiska workshops, etc. Många av arrangemangen riktas mot barn och ungdomar.

Under ett samemästerskap deltar ca 300 idrottare i tävlingarna som följs av en mängd icke tävlande. Totalt deltar ca 500 personer på något sätt på ett samemästerskap.

I samband med samiska mästerskap och idrottsarrangemang skapas mötesplatser för samer som bidrar till ett starkt och mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv.

Då sameföreningar och samebyar ansökt om att arrangera kulturella aktiviteter i samband med samiska mästerskap har ansökningarna behandlats olika från år till år. Senast inför sommarmästerskapen 2016 beviljades inte bidrag, bl.a. med motiveringen att arrangemanget gällde samisk idrott, trots att det nya kulturpolitiska handlingsprogrammet antagits.


Motiv

Kulturnämnden bör bedöma ansökningar om projektbidrag baserat på projektens relevans för att uppnå det överordnade målet; ett starkt och mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv” (se Kulturpolitiskt handlingsprogram, rubriken Prioriterade åtgärder, s. 18), oberoende av om projektet arrangeras i samband med idrottsarrangemang.

Att avslå ansökningar för att de gäller kulturella aktiviteter som arrangeras i anslutning till idrottsaktiviteter är inte godtagbart. Kulturnämnden bör hellre se det som en styrka att kulturella aktiviteter kan arrangeras i samverkan med andra samiska aktiviteter och därigenom få en större spridning.


Dokument:

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2016-2017, antaget av plenum 2016-05-31--06-02, § 27


För sametingspartiet Guovssonásti

Fia Kaddik, ersättare i Sametinget