Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sametingets agerande i Elkem As Saltens etableringsplaner för en kvartsgruva i Nasafjäll

Sametinget godtog den 31 maj - 2 juni 2016 styrelsens svar

  • att Sametinget tidigare har yttrat sig i ovanstående 2012-11-26 till reindriftsförvaltningen i Nordland, 2014-01-02, till Rana kommun och 2015-11-02 till Kommunal- og moderniseringsdepartementet och gjort bedömningen att störningen blir så omfattande att betesmarkerna blir obrukbara

med anledning av motion 485, 24 februari 2016

  • att Sametinget omedelbart agerar i denna fråga och tar ställning mot detta både för rennäringen, vårt kulturarv, miljöhänsyn och historiskt sett och stoppar detta
  • att Sametinget omedelbart skapar ett samarbete med det norska sametinget för ett stopp av denna kvartsbrytning i Nasafjäll


För sametingspartiet Guovssonásti

Fia Kaddik, ledamot i Sametinget

Anne Madeleine Kuhmunen, ledamot i Sametinget